Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNO VAROVANJE IN DETEKTIVSKA DEJAVNOST

 

ZAKONI: 

 1. Zakon o zasebnem varovanju - ZZasV-1 (Uradni list RS, št. 17/11)
 2. Zakon o detektivski dejavnosti - ZDD-1 (Uradni list RS, št. 17/11) 

  

PODZAKONSKI AKTI IN AKTI EU:

 

Zasebno varovanje

 1. Uredba o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12)
 2. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Uradni list RS, št. 22/10 in 17/11 - ZZasV-1 in 52/16), obrazložitev 
 3. Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 100/11), cenik izdelave certifikata in službene izkaznice (objavljen 20. 12. 2013), tarifa za usposabljanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine (objavljena 31. 1. 2014)   
 4. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 88/16)
 5. Uredba (EU) št. 55/2013 o razširitvi področja uporabe Uredbe (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami v euroobmočju (Uradni list EU, št. L 21/1)
 6. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (Uradni list RS, št. 2/13)
 7. Uredba (EU) št. 1214/2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (Uradni list EU, št. L 316/11)
 8. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 24/12)
 9. Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 24/12)

Odredbe o določitvi programov usposabljanja in izpopolnjevanja:

 1. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja (Uradni list RS, št. 18/14) 
 2. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja (Uradni list RS, št. 69/13)
 3. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa (Uradni list RS, št. 29/13)
 4. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 51/12 in 59/17)
 5. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra (Uradni list RS, št. 25/19)
 6. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 59/17)
 7. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja (Uradni list RS, št. 18/12)
 8. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca (Uradni list RS, št. 8/12)
 9. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika čuvaja (Uradni list RS, št. 70/17)
 10. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika (Uradni list RS, št. 36/18)
 11. Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 64/11)
 12. Odredba o določitvi programa dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 70/11)
 13. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika (Uradni list RS, št. 80/11)
 14. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11)
 15. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih (Uradni list RS, št. 81/11)
 16. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 21/19)
 17. Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 12/2013)

 

Detektivska dejavnost

 1. Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11)