NAPOVED DOGODKOV

19. 9. 2014
Primopredaja poslov za področji notranjih zadev in javne uprave

17. 9. 2014
Predstavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja-seminar

12. 9. 2014
Tedenska napoved dogodkov med 8. in 14. septembrom 2014

11. 9. 2014
Peta delavnica projekta Uporaba skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni – JIT THB WB

9. 9. 2014
Napoved dogodka: VI. dnevi upravnih enot