Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CIVILNO OROŽJE IN EKSPLOZIVI

 

Orožje je predmet, ki lahko pomeni neposredno nevarnost za življenje, zdravje in varnost za samega imetnika orožja in za druge ljudi.

 

Država poskuša preprečiti negativne posledice posesti orožja s tem, da ga razvršča na prepovedano orožje, ki ga ne smete nabavljati in imeti v posesti, in dovoljeno orožje, ki ga lahko nabavljate pod posebnimi pogoji. 

 

Orožje naj nabavlja le oseba, ki ga dejansko potrebuje oz. ga sistematično zbira. Z orožjem morate ravnati posebno skrbno, kar se odraža v pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi. Posebej morate paziti, da ne pride v roke mladoletnikom ali drugim osebam, ki ne znajo ravnati z orožjem. Prizadevajte si, da je orožje vedno v brezhibnem stanju

 

Nabava in posest orožja sta urejeni z zakonom o orožju. Objavljamo njegove ključne povzetke in razlago ter kategorizacijo orožja. Našli pa boste tudi informacije o pirotehničnih izdelkih in eksplozivnih sredstvih.

 

Poglejte še: 

Zakon o orožju in podzakonske predpise

 

Eksplozivi  so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih tlak in hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih se tvorijo toplota, zvok, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.

 

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij.

 

Pirotehnični izdelki  se razvrščajo v ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke.

 

Poglejte še:

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter podzakonske predpise