Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE


Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vam lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali  konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev upravna enota izda dovoljenje ter ga pošlje diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu  Republike Slovenije v tujini, kjer vam ga tudi vročijo. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje je namreč potrebno pridobiti pred vstopom v državo, razen v zakonsko določenih izjemah.

 

Dovoljenje za prvo začasno prebivanje lahko pridobijo po vstopu v državo, pod pogoji, določenimi z zakonom, naslednji tujci:

 • poklicni športniki, športni trenerji ali zasebni športni delavci;
 • osebe, ki nameravajo v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti;
 • osebe, ki bodo organizirale oziroma vodile karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti;
 • poročevalci za tuje medije oziroma tuji dopisniki, ki so že akreditirani v Republiki Sloveniji;
 • osebe, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkažejo obstoj interesa Republike Slovenije na področju gospodarstva, izobraževanja, znanosti in kulture;
 • raziskovalci, visokošolski učitelji ali visokošolski delavci z dovoljenjem za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca;
 • žrtve trgovine z ljudmi;
 • imetniki modre karte EU in njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje za prebivanje, izdano v drugi državi članici EU;
 • žrtve nezakonitega zaposlovanja;
 • tuji študentje;
 • tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje;
 • rezidenti za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije in njihovi družinski člani.

 


Če zaradi nepredvidenih okoliščin prvega dovoljenja za začasno prebivanje ne bi mogli pridobiti pred svojim vstopom v državo, vam lahko dovoljenje vroči upravna enota, ki bo dovoljenje izdala. Pri tem morate izkazati, da v Republiki Sloveniji bivate zakonito, da je bila prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred vašim vstopom v državo, da ste že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini podali prstne odtise in da ste po vstopu v državo o vstopu v državo, naslovu ter trajanju nameravanega bivanja v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za začasno prebivanje niste mogli pridobiti pred vstopom v državo, obvestili upravno enoto, pristojno za izdajo dovoljenja.
Vsi navedeni pogoji za izjemno vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri upravni enoti, po vašem vstopu v državo, morajo biti izpolnjeni kumulativno.


Poleg osnovnih pogojev:

 • veljaven potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji);
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
 • zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji;
 • potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno;
 • fotografijo, ki kaže vašo pravo podobo, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa morate podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.

morate za izdajo prvega dovoljenja za začasno  prebivanje izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od namena vašega prebivanja v Republiki Sloveniji. Izkazati morate izpolnjevanje enega od upravičenih razlogov oziroma namenov, zaradi katerega nameravate prebivati v Republiki Sloveniji in izpolnjevati pogoje, ki jih zakon določa za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje. 

 

 

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje

 

Tako kot za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko namesto vas za podaljšanje dovoljenja zaprosi tudi druga oseba (delodajalec, raziskovalna organizacija, zastopnik ene od pogodbenih strank). Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, zato morate prošnji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, tako kot za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri upravni enoti pred potekom veljavnosti dovoljenja, ki ga želite podaljšati.

 

 

Nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje

Za to vrsto dovoljenja zaprosite, če na primer v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, po poteku tega dovoljenja pa želite prebivanje podaljšati zaradi zaposlitve. Tudi to prošnjo morate vložiti pri upravni enoti pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. Pogoji, postopek in način izdaje so enaki kot za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za postopke zakonitih migracij
T: 01 428 43 02