Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javno naročilo za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform in opreme 430-13/2013, Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform in opreme - rok oddaje ponudb je 28.5.2013 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 18.04.2013 28.05.2013 do 15:00
Javno naročilo za prevoz oseb po Sloveniji in tujini 430-318/2013, javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za prevoz oseb po Sloveniji in tujini - rok za oddajo ponudb dne 13.5.2013 MNZJU RS, ŠTEFANOVA 2 16.04.2013 13.05.2013 do 15:00
Javno naročilo za dobavo blaga in izvedbo storitev pri vzdrževanju flote helikopterjev slovenske Policije proizvajalca Agusta 430-1552/2012, Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za dobavo blaga in izvedbo storitev pri vzdrževanju flote helikopterjev slovenske Policije proizvajalca Agusta - rok za oddajo ponudb je 21. 5. 2013 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 11.04.2013 21.05.2013 do 15:00
Javno naročilo za nadgradnjo informacijskega sistema za evidence in podporo vodenju upravnih in prekrškovnih postopkov DPDVN in IRSNZ z moduli temeljnih poslovnih procesov IRSNZ 430-1568/2012, Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za nadgradnjo IS za evidence in podporo vodenju upravnih in prekrškovnih postopkov DPDVN in IRSNZ z moduli temeljnih poslovnih procesov IRSNZ-rok oddaje ponudb je 14.5.2013 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 04.04.2013 14.05.2013 do 15:00
Javno naročilo za nakup letalskih vozovnic za tujce, ki so v postopku odstranjevanja iz Republike Slovenije in spremljevalce, ter organiziranje aranžmajev za spremljevalce 430-1362/2012, Javno naročilo za oddajo naročila za nakup letalskih vozovnic za tujce, ki so v postopku odstranjevanja iz Republike Slovenije in spremljevalce, ter organiziranje aranžmajev za spremljevalce - Objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 03.04.2013
Javno naročilo za vzdrževanje licencirane programske opreme vzpostavljenega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom 4300-14/2013, Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za vzdrževanje licencirane programske opreme vzpostavljenega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom - rok oddaje ponudb je 17.4.2013 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 02.04.2013 17.04.2013 do 10:00
Javno naročilo za vzdrževanje strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems ter izvajanje tehnične podpore in periodičnih storitev 430-797p/2012, JN za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji po predhodni objavi za vzdrževanje strojne in programske opreme proizvajalca Cisco Systems ter izvajanje tehnične podpore in periodičnih storitev-obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 18.03.2013
dobava, montaža in nadgradnja opreme ter uvedba v delo z opremo za izboljšanje analizne opreme za kemijske preiskave eksploziv 430-1494/2012, javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo, montažo in nadgradnjo opreme ter uvedbo v delo z opremo za izboljšanje analizne opreme za kemijske preiskave eksplozivov Ministrstvo za notranje zadeve 14.03.2013 25.04.2013 do 15:00
Javno naročilo za dobavo in montažo za okolje manj obremenjujoče pisarniške in pohištvene opreme ter ostale opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija 430-842/2012, JN za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo za okolje manj obremenjujoče pisarniške in pohištvene opreme ter ostale opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, Obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 13.03.2013
Javno naročilo za izvajanje celodnevne oskrbe s prehrano tujcev nastanjenih v Centru za tujce, pri kateri ponudnik uporabi del živil, pridelanih na ekološki način 430-651/2012 Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje celodnevne oskrbe s prehrano tujcev, pri kateri ponudnik uporabi del živil, pridelanih na ekološki način, obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 08.03.2013
Javno naročilo za dobavo konvencionalnega in ekološkega kruha, pekovskega in slaščičarskega peciva in zamrznjenih živil 430-905/2012, Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega in ekološkega kruha, pekovskega in slaščičarskega peciva in zamrznjenih živil-obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 27.02.2013
Javno naročilo za izvajanje intervencijskih vzdrževalnih del v stanovanjskih enotah MNZ na območju RS, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki 430-987/2012, Javno nar. za oddajo naročila grad. po post. zbiranja ponudb po predhodni objavi za izvajanje intervencijskih vzdrževalnih del v stanov. enotah MNZ na območju RS, pri katerih se upoštevajo okol. vidiki-obvestilo o nedokončanem post. Ministrstvo za notranje zadeve 19.02.2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53