Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE


Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve.


Inšpektorat RS za notranje zadeve
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
Matična številka: 1902407000 
telefon: 01 428 58 70
e-naslov: inz.mnz(at)gov.si

 

Glavni inšpektor mag. Mitja Perko, inšpektor višji svetnik

 

 

Uradne ure:

 

Osebno na naslovu organa: vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00.

 

Po telefonu in prek elektronskih medijev: vsak delovni dan od 9.00 do 15.30, ob petkih od 9.00 do 14.30.

 

IRSNZ opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih:
- zasebno varovanje;
- orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki;
- detektivska dejavnost;
- varnost in red na smučiščih;
- fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi;
- tajni podatki.

 

IRSNZ vodi tudi prekrškovni postopek v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija. 

 

 

 

Letna poročila o delu inšpektorata

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Pomembna pojasnila in odgovori organa