Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE


Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve.


Inšpektorat RS za notranje zadeve
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
Matična številka: 1902407000 
telefon: 01 428 58 70
e-naslov: inz.mnz(at)gov.si

 

Glavni inšpektor mag. Mitja Perko, inšpektor višji svetnik

 

 

Uradne ure:

 

Osebno na naslovu organa: vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00.

 

Po telefonu in prek elektronskih medijev: vsak delovni dan od 9.00 do 15.30, ob petkih od 9.00 do 14.30.

 

IRSNZ opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlagi na naslednjih področjih:
- zasebno varovanje;
- orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki;
- detektivska dejavnost;
- varnost in red na smučiščih;
- fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi;
- tajni podatki.

 

IRSNZ vodi tudi prekrškovni postopek v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijski nadzor, drugih področij upravnih notranjih zadev ali ko je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija. 

 

 

 

Letna poročila o delu inšpektorata

 

Katalog informacij javnega značaja

 

Pomembna pojasnila in odgovori organa