Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRITOŽBE NAD POLICISTI


Vložitev in reševanje pritožb zoper delo policistov

V pritožbenem postopku lahko uveljavljate nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

 

Pritožbo lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine.  

 

Pritožbo lahko vložite v pisni obliki ali ustno na zapisnik v uradnih prostorih Sektorja za pritožbe zoper policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54 v Ljubljani. Pritožbo lahko pošljete na elektronski naslov pritozbe.mnz(at)gov.si ali prek portala e-uprava.

 

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za pritožbe zoper policijo
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

T: 01 428 58 50
F: 01 428 58 51
E: pritozbe.mnz(at)gov.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Pritožite se lahko:
- ko je policist zoper vas izvajal policijska pooblastila (npr. domnevno neupravičen vstop v stanovanje, neupravičen odvzem prostosti, neupravičen pregled osebe, zaseg predmetov …),
- ko je neupravičeno ali prekomerno uporabil prisilna sredstva,
- ko je opustil dejanje oziroma ni ukrepal,
- ko je neprimerno komuniciral, pri čemer se je nedostojno in nekorektno vedel do vas.

 

Pritožbe ne bomo obravnavali, če:
- se ne strinjate z izrečeno globo za storjeni prekršek (ugovor ali zahteva za sodno varstvo v prekrškovnem postopku),
- gre za pisanje, ki se nanaša na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije,
- gre za dejanja policista, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog,
- ni popolna in razumljiva,
- niste upravičena oseba za vložitev pritožbe (upravičen vlagatelj je oseba, neposredno udeležena v policijskem postopku ali svojec take osebe, če meni, da je oseba izgubila življenje zaradi posledic dejanja ali opustitve dejanja policista),
- je bilo o njej že odločeno v pritožbenem postopku,
- je vsebina zlonamerna ali se z njo zlorablja pritožbeni postopek,
- če je vložena anonimno.
 

V pritožbenem postopku se ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporaba policijskih pooblastil. Ne ugotavlja se, ali je oseba, ki je vložila pritožbo, storila ali ni storila kaznivega dejanja ali prekrška. S pritožbenim postopkom se pritožnik ne more izogniti kazenskemu postopku ali postopku o prekršku in predpisani sankciji za kaznivo dejanje ali prekršek.

 

V pritožbenem postopku se neodvisno, nepristransko in strokovno preverja pritožba ter pritožniku in policistu sočasno zagotavljajo vse postopkovne pravice.


Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh:

 

v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije,

pred senatom ministrstva.

 

 

***

 

Poročila o reševanju pritožb zoper policiste 

 

Amnesty International - merila za policiste

 

Kodeks policijske etike

 

Nadzor nad postopki policije

 

 

Primeri utemeljenih pritožb zoper policiste 

 

1) Odmevni in poučni primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2013    
   

    Priloga 1: Izvajanje policijskih pooblastil 
    Priloga 2: Nesorazmerno ukrepanje policistov

 

2) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2014 

 

3) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2015 

 

4) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2016  

 

5) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2017

   

6) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2018

 

 

Poročila  

  1. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2018
  2. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2018
  3. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2017
  4. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2017
  5. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2016
  6. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2016
  7. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2015
  8. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2015 
  9. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2014
  10. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2014