Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USMERITVE POLICIJI IN NADZOR NAD NJENIM DELOM


Srednjeročne, letne in ad hoc usmeritve

 

Ministrica oz. minister za notranje zadeve, na podlagi predloga notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za usmerjanje in nadzor policije, daje policiji temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela za obdobje 5 let. Poleg tega se pripravi predlog za izdajo usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela policije. Če obstajajo razlogi za takojšnje ukrepanje, ker razmere na posameznih področjih dela policije terjajo sprejem posebnih ukrepov, se pripravijo ad hoc usmerive.

 

Srednjeročne in letne usmeritve: 

 

Nadzor nad policijo

 

Ministrstvo opravlja nadzor na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil.

Nadzor opravljajo uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v okviru rednih, izrednih in ponovnih nadzorov. O uvedbi nadzora odloči minister s pisno odredbo. Redni nadzori so načrtovani z letnim programom nadzorov Ministrstva za notranje zadeve. Njihov namen je celovita ocena zakonitosti, varstva človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem področju policijske dejavnosti. Izredni nadzori so namenjeni oceni zakonitosti in varstva človekovih pravic v primerih, ki jih z načrtovanjem rednih in ponovnih nadzorov ni mogoče vnaprej predvideti, ponovni nadzori pa preverjanju odprave nepravilnostih, ugotovljenih ob rednih in izrednih nadzorih.

 

 

Usmerjanje in nadzor policije poteka v skladu z določbami Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 51/13).
 

Kontakt:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge MNZ
T: 01 428 56 68  
F: 01 428 55 15
E: dpdvn.mnz(at)gov.si